Přeskočit na obsah

Akvizice

Akvizice je situace, kdy jedna společnost koupí většinu nebo všechny akcie jiné společnosti, aby nad ní získala kontrolu. Koupě více než 50 % akcií a dalších aktiv cílové společnosti umožňuje nabyvateli rozhodovat o nově nabytých aktivech bez souhlasu ostatních akcionářů společnosti. K akvizicím, které jsou v podnikání velmi časté, může dojít se souhlasem cílové společnosti nebo navzdory jejímu nesouhlasu. Při souhlasu často existuje doložka o zákazu nakupování v průběhu procesu.

Většinou slyšíme o akvizicích velkých známých společností, protože tyto obrovské a významné transakce obvykle dominují ve zprávách. Ve skutečnosti dochází k fúzím a akvizicím pravidelněji mezi malými a středně velkými firmami než mezi velkými společnostmi.

Proč provést akvizici?

Společnosti získávají jiné společnosti z různých důvodů. Mohou usilovat o úspory z rozsahu, diverzifikaci, větší podíl na trhu, větší synergie, snížení nákladů nebo nové nabídky. Mezi další důvody akvizic patří ty, které jsou uvedeny níže.

Jako způsob vstupu na zahraniční trh

Pokud chce společnost rozšířit své aktivity do jiné země, může být koupě existující společnosti v této zemi nejjednodušším způsobem, jak vstoupit na zahraniční trh. Koupený podnik již bude mít vlastní personál, značku a další nehmotný majetek, což by mohlo pomoci zajistit, že kupující společnost začne na novém trhu se solidní základnou.

Jako strategie růstu

Možná se společnost setkala s fyzickými nebo logistickými omezeními nebo vyčerpala své zdroje. Pokud je společnost takto zatížena, pak je často rozumnější získat jinou firmu než rozšiřovat vlastní. Taková společnost může hledat slibné mladé firmy, které by mohla získat a začlenit do svého toku příjmů jako nový způsob dosahování zisku.

Snížení nadbytečné kapacity a snížení konkurence

Pokud existuje příliš velká konkurence nebo nabídka, mohou se společnosti poohlédnout po akvizicích, aby snížily nadbytečnou kapacitu, eliminovaly konkurenci a zaměřily se na nejproduktivnější poskytovatele.

Získání nové technologie

Někdy může být pro společnost nákladově efektivnější koupit jinou společnost, která již úspěšně zavedla novou technologii, než vynakládat čas a peníze na vlastní vývoj nové technologie.

Akvizice, převzetí nebo fúze?

Ačkoli technicky slova „akvizice“ a „převzetí“ znamenají téměř totéž, na Wall Street mají různé nuance. Obecně „akvizice“ popisuje především přátelskou transakci, při níž obě firmy spolupracují; „převzetí“ naznačuje, že cílová společnost se koupi brání nebo se jí důrazně brání; termín „fúze“ se používá, když se kupující a cílová společnost vzájemně spojí a vytvoří zcela nový subjekt. Protože však každá akvizice, převzetí a fúze je jedinečným případem s vlastními zvláštnostmi a důvody pro uskutečnění transakce, používání těchto termínů se obvykle překrývá.

Akvizice – většinou přívětivé

K přátelským akvizicím dochází tehdy, když cílová firma souhlasí s tím, že bude převzata; její představenstvo (B of D neboli board) akvizici schvaluje. Přátelské akvizice často směřují k vzájemnému prospěchu nabývající a cílové společnosti. Obě společnosti vypracovávají strategie, aby zajistily, že nabývající společnost koupí vhodná aktiva, a přezkoumávají účetní závěrky a další ocenění, zda s aktivy nejsou spojeny nějaké závazky. Jakmile se obě strany dohodnou na podmínkách a splní případné právní podmínky, nákup se uskuteční.

Převzetí: Obvykle a často nepřátelské

Nepřátelské akvizice, běžně známé jako „nepřátelské převzetí“, nastávají tehdy, když cílová společnost s akvizicí nesouhlasí. Nepřátelské akvizice nemají stejný souhlas cílové firmy, a tak přebírající firma musí aktivně nakupovat velké podíly cílové společnosti, aby získala kontrolní podíl, což si akvizici vynucuje.

Fúze: Vzájemné, vytváří nový subjekt

Fúze jakožto vzájemné sloučení dvou společností do jednoho nového právního subjektu je akvizicí. K fúzi obvykle dochází mezi společnostmi, které jsou si přibližně rovny z hlediska svých základních charakteristik – velikosti, počtu zákazníků, rozsahu činnosti atd. Spojující se společnosti jsou pevně přesvědčeny, že jejich spojený subjekt bude pro všechny strany (zejména pro akcionáře) cennější, než by mohl být kterýkoli z nich samostatně.

Hodnocení kandidátů na akvizici

Před provedením akvizice je pro společnost nezbytné vyhodnotit, zda je cílová společnost vhodným kandidátem.

Je cena správná? Metriky, které investoři používají k ocenění kandidáta na akvizici, se liší podle odvětví. Když akvizice selžou, je to často proto, že požadovaná cena za cílovou společnost tyto metriky převyšuje.

Prozkoumání zadluženosti. Cílovou společnost s neobvykle vysokou úrovní závazků je třeba vnímat jako varování před možnými problémy.

Nepřiměřené soudní spory. Ačkoli jsou soudní spory v podnikání běžné, dobrý kandidát na akvizici se nepotýká s takovou mírou soudních sporů, která by přesahovala míru přiměřenou a běžnou pro jeho velikost a odvětví.

Prověrka finančních údajů. Dobrý akviziční cíl bude mít jasné a přehledné finanční výkazy, což nabyvateli umožní bezproblémové provedení hloubkové kontroly. Úplné a transparentní finanční údaje také pomáhají předcházet nechtěným překvapením po dokončení akvizice.

Akviziční šílenství 90. let

Devadesátá léta 20. století budou v Americe v podnikové sféře vzpomínána jako desetiletí internetové bubliny a velkých obchodů. Zejména na konci 90. let se uskutečnila řada mnohamiliardových akvizic, které Wall Street nezažila od dob afér s nevyžádanými dluhopisy v bouřlivých 80. letech. Od koupě Broadcast.com společností Yahoo! v roce 1999 za 5,7 miliardy dolarů až po koupi Excite společností AtHome Corporation za 7,5 miliardy dolarů, společnosti využívaly fenomén „růst teď, ziskovost později“. Tyto akvizice dosáhly svého zenitu v prvních týdnech roku 2000.

Příklad akvizic v reálném světě

AOL a Time Warner (2000)

AOL Inc. (původně America Online) je ve své době nejznámější online službou a často se o ní mluví jako o „společnosti, která přinesla Americe internet“. Společnost AOL byla založena v roce 1985 a na vrcholu své popularity v roce 2000 byla největším poskytovatelem internetu ve Spojených státech.

 Mezitím byl mediální konglomerát Time Warner, Inc. odsuzován jako „stará mediální“ společnost, a to navzdory svým hmatatelným aktivitám, jako je vydavatelství a televize, a záviděníhodnému zisku.

V roce 2000 mladá začínající společnost AOL v mistrovské ukázce přehnaného sebevědomí koupila úctyhodného giganta Time Warner za 165 miliard dolarů; to překonalo všechny rekordy a stalo se největší fúzí v historii. Vize byla taková, že nový subjekt, AOL Time Warner, se stane dominantní silou ve zpravodajství, vydavatelství, hudbě, zábavním průmyslu, kabelové televizi a internetu. Po fúzi se AOL stala největší technologickou společností v Americe.

Společná etapa však trvala necelé desetiletí. Vzhledem k tomu, že společnost AOL ztratila na hodnotě a bublina dot-com splaskla, očekávané úspěchy fúze se nedostavily a společnosti AOL a Time Warner svůj svazek rozpustily.