Podílové fondy

Podílové fondy patří mezi nejrozšířenější investiční fondy v České republice. Tento druh fondu provozuje investiční společnost. Finance, které jsou investovány, zajišťuje investiční společnost prodejem podílových listů. Podílníkem fondu se stává každý investor, který zakoupí podílový list. Tímto způsobem vložené peníze jsou pak zhodnocovány fondem. Pokud je činnost podílového fondu úspěšná, podílník získává výnos od kterého se odečtou poplatky na provoz investičního fondu. Fondy se dělí na otevřené a uzavřené.

Otevřené podílové fondy

V případě otevřeného podílového fondu je nutné pravidelně ohlašovat cenu odkupu. Tato cena se vypočítává z hodnoty celkových investic, které provádí fond. Vše je pak přepočítáno na jeden podílový list. Za tuto cenu je pak investiční společnost povinna odkoupit od investora jeho podílové listy. Povinný odkup podílových listů tak představuje velkou výhodu pro investora, neboť je takto garantována likvidita jeho investice.

Do čeho investují podílové fondy

Fondy investují nejčastěji do několika druhů investičních aktiv. Záleží vždy na konkrétním fondu, jakou investiční strategii zvolí. Každému zájemci o investování do podílového fondu musí být tato strategie oznámena. Takto se dá vytvořit vyvážené portfolio z různých fondů. Základním nákladem pro investora zůstávají poplatky, které fondy účtují a případné roční prémie za zhodnocení.

Základní rozdělení podílových fondů

Akciové fondy

Tento typ fondů umísťuje finanční prostředky hlavně do akcií. Akciové fondy jsou určeny převážně pro střednědobé a dlouhodobé investory. Během doby trvání investice se může stát, že investované prostředky klesají na hodnotě. Nicméně s přibývajícími roky roste pravděpodobnost kladných výsledků.

Dluhopisové fondy

Nejčastěji jsou tyto fondy složeny z investic do dluhopisů, které mají střední dobu splatnosti. Klíčovým ukazatelem pro dluhopisy jsou úrokové sazby na dluhopisovém trhu. Investuje se do státních i korporátních dluhopisů.

Fondy peněžního trhu

Tento druh fondů investuje na mezibankovním trhu. Riziko je u peněžních fondů nízké a likvidita poměrně vysoká. Výnos se zpravidla pohybuje na úrovni termínovaných vkladů. Tyto peněžní fondy se dají charakterizovat jako krátkodobé.

Smíšené fondy

V těchto fondech investice směřují do dluhopisů i akcií. Jedná se kompromis mezi výší zhodnocení a jeho stabilitou. Akcie poskytují v krátkém měřítku kolísavost, což dluhopisy do jisté míry vyvažují.

Další fondy

Na trhu existuje ještě mnoho dalších typů fondů, které se zaměřují na různé investiční strategie. Může jít o realitní fondy, garantované fondy nebo fondy fondů.

Výhody fondů

  • možnost investice na tuzemském a zahraničním trhu
  • jednoduchost
  • investice podle požadavků
  • rozložení rizika
  • vysoká likvidita
  • profesionální přístup

Nevýhody fondů

  • na fondy se nevztahuje pojištění vkladů
  • investice jsou převážně dlouhodobé
  • mnoho fondů na výběr
  • nutnost platit poplatky za správu fondů