Opce

Opce se dají v podstatě definovat jako předkupní práva. Koupí určité opce, majitel získává předkupní právo na konkrétní věc za určenou cenu a v určený čas. Opce se tedy dají charakterizovat jako termínový obchod, k jehož realizaci dochází se zpožděním. Každá opce má své podkladové aktivum. Tímto aktivem mohou být komodity, akcie, měny, dluhopisy a mnoho dalšího.

U běžných finančních derivátů se obchod vždy musí uskutečnit, u opcí je tomu jinak. Prodávající nebo kupující mají právo uplatnit svou opci nebo li uskutečnit daný obchod, nikoliv však povinnost. U opčních obchodů si nejsou obě strany rovny. Jedna strana vždy může využít svého práva, ale také nemusí a druhá strana se musí přizpůsobit. Za toto nerovné postavení dostane znevýhodněná strana obchodu opční prémii.

Základní druhy opcí

Opce kupní CALL – tyto opce dávají právo koupit
Opce prodejní PUT – tyto opce dávají právo prodat

Cena opce

Opční prémie se tak dá charakterizovat jako cena, za kterou byla opce pořízena. Následně pak může dojít k vypořádání obchodu podle přání kupujícího.

Vnitřní hodnota opce – tato cena se dá chápat jako zisk, který by vlastník této opce dosáhl okamžitým uplatněním opce

Časová hodnota opce – tato cena reflektuje zpeněžitelnost opce a volatilitu podkladového aktiva

Strike price – realizační cena, cena za kterou má majitel opce právo koupit nebo prodat podkladové aktivum.

Základní stavy, při kterých se dají opce zpeněžit:

1. ATM – at the money – tato put nebo call opce je při penězích, tržní cena se zde rovná strike(realizační ceně)
2. ITM – in the money – call opce je v penězích, strike cena se nachází pod tržní cenou
3. OTM – out of the money – call opce je mimo peníze, tržní cena se nachází pod strike cenou. Put opce je mimo peníze, když se tržní cena nalézá nad strike cenou

Základní opční pozice

  • Long Call – jde o koupi kupní opce, která dává právo koupit za danou cenu určité podkladové aktivum
  • Short Call – jde o prodej kupní opce
  • Long Put – nákup prodejní opce
  • Short Put – koupě prodejní opce

Na rozdíl od klasických investičních nástrojů, jako jsou akcie, opce mají omezenou platnost. Je zde uveden expirační den, kdy platnost opce skončí. Dále nejsou opce omezovány absolutním počtem kontraktů. Opce nedávají právo na výplatu dividend nebo jiná další práva. Vždy jde jen o smlouvu o koupi nebo prodeji podkladového aktiva.