Může Velká Británie po vystoupení z EU fungovat podle norského modelu?

Občané Velké Británie se rozhodli pro odchod z EU a nyní je na řadě úvaha, jaký další systém spolupráce s EU je možný. Hlavní protagonista odchodu Británie z EU a možný budoucí ministerský předseda Boris Johnson oznámil, že je pro partnerství na základě volného obchodu.

brexitnor

Jak by taková spolupráce mohla vypadat, ukazuje spolupráce EU s Norskem. Norsko a dvě další země( Lichtenštejnsko a Island) patří do Evropského hospodářského prostoru(European Economic Area – EEA). EEA byl zformován v roce 1994 z důvodu zpřístupnění EU trhu nečlenským zemím. Tento model představuje jednu ze tří variant, na jaké může Británie fungovat. Další možností je švýcarský model – vyjednání bilaterálních dohod s EU. Poslední možností je fungovat pod pravidly WTO(Světové obchodní organizace).

Jak funguje norský model?

Ačkoliv země EEA nejsou členy EU, je jim zpřístupněn volný evropský trh. Tyto země tak mohou volně obchodovat, vyvážet zboží a služby, je zde volný pohyb pracovních sil a kapitálu. Za tyto výhody musí členské země EEA platit finanční příspěvky. Tyto země také musí vyhovovat EU regulacím, ačkoliv nemají žádná hlasovací práva v orgánech EU.

Na druhou stranu mají tyto státy zachovánu částečnou suverenitu nad určitými ekonomickými oblastmi jako je rybolov, zemědělství a finanční a zahraniční politika. Pro Norsko je kontrola nad rybolovem a zemědělstvím obzvláště důležitá, neboť se jedná o druhé největší exportní odvětví.

Přístup na jednotný evropský trh není levný. V roce 2013 činily finanční příspěvky Velké Británie do EU 171 dolarů na jednoho obyvatele. V Norsku byla tato suma ve výši 141 dolarů na hlavu.

Celkové zhodnocení

Ještě před referendem o Brexitu, někteří experti zavrhovali fungování podle norského modelu, protože je zde vyžadován volný pohyb osob. Právě volný pohyb osob byl jedním z důvodu kampaně proti EU. Mezi další nevýhody patří to, že Norsko je předmětem EU regulací, ačkoliv nemá volební nebo právo veta v unii. Jak se zdá, vyjednání spolupráce Velké Británie s EU nebude vůbec snadné a bude záležet především na vůli EU činit ústupky.

One comment

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *