Přeskočit na obsah

Jsou akciové trhy efektivní?

Mezi investory se vede důležitá debata o tom, zda je akciový trh efektivní, tj. zda odráží všechny informace, které mají účastníci trhu v daném okamžiku k dispozici. Hypotéza efektivního trhu (HET) tvrdí, že všechny akcie jsou dokonale oceněny podle svých inherentních investičních vlastností, jejichž znalost mají všichni účastníci trhu stejnou.

Finanční teorie jsou subjektivní. Jinými slovy, ve financích neexistují žádné prokázané zákony. Místo toho se lidé snaží vysvětlit, jak trh funguje. Zde se podíváme na to, v čem hypotéza efektivního trhu selhává, pokud jde o vysvětlení chování akciového trhu. I když je snadné vidět v této teorii řadu nedostatků, je důležité prozkoumat její význam v moderním investičním prostředí.

Hypotéza efektivního trhu má tři zásady: slabou, polosilnou a silnou

Slabá vychází z předpokladu, že aktuální ceny akcií odrážejí všechny dostupné informace. Dále tvrdí, že minulá výkonnost je irelevantní pro to, co akcie čeká v budoucnosti. Proto předpokládá, že technickou analýzu nelze použít k dosažení výnosů.

Polosilná forma teorie tvrdí, že ceny akcií zohledňují všechny veřejně dostupné informace. Proto investoři nemohou použít fundamentální analýzu k překonání trhu a dosažení významných zisků.

V silné formě teorie jsou všechny informace – veřejné i neveřejné – již započítány do cen akcií. Předpokládá tedy, že nikdo nemá výhodu dostupných informací, ať už je to profesionál nebo ne. Proto předpokládá, že trh je dokonalý a dosahování nadměrných zisků z trhu je téměř nemožné.

Problémy teorie efektivního trhu

Zaprvé, hypotéza efektivního trhu předpokládá, že všichni investoři vnímají všechny dostupné informace naprosto stejně. Různé metody analýzy a oceňování akcií představují pro platnost HET určité problémy. Pokud jeden investor hledá podhodnocené tržní příležitosti, zatímco jiný hodnotí akcii na základě jejího růstového potenciálu, tito dva investoři již dospějí k odlišnému posouzení reálné tržní hodnoty akcie. Jeden z argumentů proti HET proto poukazuje na to, že vzhledem k tomu, že investoři oceňují akcie rozdílně, nelze určit, jakou hodnotu by akcie měla mít v podmínkách efektivního trhu. Zastánci HET docházejí k závěru, že investoři mohou profitovat z investic do nízkonákladového pasivního portfolia.

Za druhé, žádný investor není nikdy schopen dosáhnout větší ziskovosti než jiný investor se stejným objemem investovaných prostředků podle hypotézy efektivního trhu. Protože oba mají stejné informace, mohou dosáhnout pouze stejných výnosů. Vezměme však v úvahu širokou škálu investičních výnosů, kterých dosahuje celá skupina investorů, investičních fondů atd. Pokud by žádný investor neměl žádnou zřetelnou výhodu oproti jinému, existovalo by v odvětví podílových fondů rozpětí ročních výnosů od výrazných ztrát až po 50% nebo vyšší zisky? Podle HET platí, že pokud je jeden investor ziskový, znamená to, že každý investor je ziskový. To však zdaleka není pravda.

Za třetí (a úzce související s druhým bodem), podle hypotézy efektivního trhu by žádný investor nikdy neměl být schopen překonat trh nebo průměrný roční výnos, kterého jsou všichni investoři a fondy schopni dosáhnout při vynaložení veškerého úsilí. To by přirozeně znamenalo, jak často tvrdí mnozí odborníci na trh, že absolutně nejlepší investiční strategií je jednoduše umístit všechny své investiční prostředky do indexového fondu. Ten by se zvyšoval nebo snižoval v závislosti na celkové úrovni ziskovosti nebo ztráty podniků. Existuje však mnoho investorů, kteří trvale překonávají trh. Warren Buffett je jedním z těch, kterým se daří rok co rok překonávat průměrné hodnoty.

Zvyšování efektivity trhu?

Přestože je poměrně snadné hypotézu efektivního trhu zpochybnit, její význam možná roste. S rozvojem počítačových systémů pro analýzu akciových investic, obchodů a společností se investice stále více automatizují na základě přísných matematických nebo fundamentálních analytických metod. Při správném výkonu a rychlosti dokážou některé počítače okamžitě zpracovat veškeré dostupné informace, a dokonce takovou analýzu převést do okamžité realizace obchodu.

Navzdory rostoucímu využívání počítačů je většina rozhodování stále prováděna lidmi, a je tedy zatížena lidskou chybou. Dokonce i na institucionální úrovni není používání analytických strojů nijak univerzální. Zatímco úspěch investování na burze je založen především na dovednostech individuálních nebo institucionálních investorů, lidé budou neustále hledat spolehlivou metodu, jak dosáhnout vyšších výnosů, než jsou tržní průměry.