Jaká průmyslová odvětví mají v roce 2015 šanci na rozvoj?

Rok 2015 se může nést ve znamení nových podnikatelských příležitostí. Jak se zdá, USA pomalu překonávají hospodářskou krizi a je na čase, aby se investoři začali poohlížet po průmyslových segmentech, které budou v následujících letech značně perspektivní.

Léčebná marihuana

V USA byla California prvním státem v roce 1996, který povolil marihuanu pro léčebné účely. Od této doby došlo k legalizaci marihuany v dalších 15 státech. Za rok 2014 léčebná marihuana generovala tržby v hodnotě 350 milionů dolarů. V letošním roce se očekává další nárůst o 20 procent. Tento trend se jeví jako slibný začátek, neboť další státy jsou otevřené legalizaci tohoto léčiva. Je jasné, že začínající firmy a investoři v tomto odvětví budou mít značný náskok a určité výhody. Pro dalších pět let se odhaduje obrat kolem 20 miliard dolarů.

Zdravý životní styl

Jak v minulé dekádě docházelo v západním světě k rozmachu obezity, stejným tempem dochází k rozvoji wellness, neboli zdravého životního stylu. Samozřejmě nás zajímají hlavně podnikatelské a investorské příležitosti. Podnikání se zdravým životním stylem zahrnuje různá fitness studia, obchody se zdravou výživou a další alternativní způsoby žití. Slibné příležitosti nabízí hlavně wellness centra, která poskytují komplexní služby od návrhů jídelníčků, diet, cvičení až po prodej potravinových doplňků a specializovaných cvičebních lekcí.

3D tisk

Možnosti 3D tisku jsou známy již delší dobu. Nicméně k rozmachu dochází až poslední dobou. Jedná se o relativně levný a rychlý způsob výroby různých produktů. Tento typ tiskárny pracuje na principu nanášení vrstev různých materiálů podle předem připravených vzorů. Zatím tedy není možné takto tisknout cokoliv, ale je zde velká perspektiva do budoucnosti, že se zjednoduší celý výrobní proces a hodnota bude přesunuta k návrhům, podle kterých se bude tisknout. Studie Pricewaterhouse Coopers zjistila, že 3D technologie implementuje kolem 70 procent výrobců. Za rok 2014 se uskutečnil obrat v odvětví 3D tisku kolem 3.9 miliard dolarů. Do roku 2020 se očekává zhruba čtyřnásobný nárůst.

Telemedicína

Telemedicína představuje dálkový přenos lékařských informací od pacienta k lékaři. Vše se odehrává pomocí telekomunikačních a informačních technologií jako jsou video chaty, emaily a další. Velký důraz je zde kladen na chytré telefony a bezdrátová zařízení. Odborníci předpovídají, že telemedicína má potenciál zlepšovat pacientův zdravotní stav pomocí online přístupu za snížených nákladů. Tento obor zahrnuje mnoho variant. Jako příklad lze uvést fakt, že milion občanů USA používá přístroj na vzdálené monitorování srdečního tepu. S telemedicínou tak mohou data proudit online přímo doktorům. Již nyní používá ve Spojených státech více než polovina nemocnic nějaké funkce spojené s telemedicínou.

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *