Jak funguje těžba Bitcoinu – vysvětlení pro laiky

Těžba kryptoměn je velmi usilovná a nákladná činnost, která moc často nepřináší výnos. Nicméně těžba má pro mnoho investorů kouzlo jakési novodobé zlaté horečky. Pro lidi technicky založené může mít tato činnost smysl, pokud je dobře uchopena.

Proč bych měl těžit?

Prostřednictvím těžby se dá získat kryptoměna bez nutnosti platby peněz. K samotnému vydání nové kryptoměny do oběhu slouží pouze těžba. V této době je v oběhu zhruba 17 milionů Bitcoinů. Každý z těchto bitcoinů se dostal do oběhu díky těžařům. Každopádně přijde den, kdy už nebude možné vytěžit žádný další Bitcoin, protože celkové množství této měny je zastropováno na číslu 21 milionů bitcoinů.

Kolik si může vydělat těžař Bitcoinu?

Bitcoiny jsou těženy v tzv. blocích. V současné době je odměna za celý blok 12.5 Bitcoinu.

V roce 2009, když byl vytěžen první Bitcoin, vytěžení jednoho bloku přineslo výdělek 50 bitcoinů. V roce 2012 se odměna za blok snížila na 25 bitcoinů a nyní jsme na 12.5 BTC. V roce 2020 bude odměna opět na polovině, tzn. 6.25 BTC.

Kolik bloků bylo již vytěženo?

V době psaní tohoto článku se jedná o číslo 509504. Přesné informace v reálném čase jsou k nalezení na Blockchain.info

Za co těžaři dostávají Bitcoiny?

Těžaři jsou placeni za jejich práci tzv. auditorů. Práce těžařů tedy spočívá v potvrzování předchozích Bitcoin transakcí. Tato zvyklost byla zformulována zakladatelem Bitcoinu Satoshi Nakamoto a má za cíl udržovat mezi uživateli poctivost. Potvrzováním transakcí tak těžaři předcházejí problému podvodu v podobě možného falšování Bitcoinu.

Pokud těžař potvrdí 1 MB (megabyte) hodnoty Bitcoin transakcí, pak má způsobilost získat 12.5 BTC. Limit ve výši 1 MB byl nastaven Satoshi Nakamotem, nicméně ze strany těžařů se ozývají návrhy ke zvětšení velikosti bloku, aby pojmul více dat.

Jak již bylo řečeno, potvrzení 1 MB transakcí dává těžaři způsobilost vydělat Bitcoiny, ale ne každý kdo potvrzuje transakce dostane zaplaceno.

Transakce o velikosti 1 MB mohou být teoreticky tak malé jako jedna transakce, až po několik tisíc transakcí. Vše záleží na tom, kolik dat tyto transakce pojmou.

Znamená to, že i po potvrzování transakcí nemusím dostat zaplaceno?

Odpověď je ano. K vydělání Bitcoinu je třeba splnit dvě podmínky. Jedna podmínka je záležitostí úsilí a druhá představuje štěstí.

  1. Potvrzení 1 MB transakcí je celkem lehce splnitelná podmínka.
  2. K vydělání Bitcoinu je třeba, aby těžař byl první v doručení správné odpovědi na matematickou úlohu.

Co je myšleno správnou odpovědí na matematickou úlohou?

Žádná pokročilá matematika nebo výpočty nejsou potřeba. Někdy je tvrzeno, že těžaři řeší obtížný matematický problém – toto není pravda. Vlastní činnost těžařů spočívá ve zkoušení přijít jako první s 64 místným hexadecimálním číslem (hash), které je menší nebo rovno k plánovanému hashi. Jde v zásadě o odhad.

K této činnosti je třeba velké výpočetní síly, aby těžař splnil úlohu jako první. K úspěšnému těžení je třeba vysoká hash rychlost, která je měřena ve výrazech jako jsou MH/s – megahashe za sekundu, GH/s – gigahashe za sekundu a TH/s terahashe za sekundu.

K odhadům kolik lze vytěžit Bitcoinů pomocí konkrétní hash rychlosti lze zjistit v kalkulátoru na cryptocompare.com.

Jaké vybavení je potřeba k těžbě?

Grafický procesor (GPU) nebo speciální ASIC (application-specific integrated circuit) hardware. Tyto potřeby jsou k dostání od zhruba 500 dolarů a výše. Někteří těžaři, obzvláště kteří těží Ethereum, kupují individuální grafické karty jako nízkonákladový způsob těžby a následně se spojují dohromady k dosažení silného výpočetního výkonu.

Existuje jednoduché vysvětlení pro laiky co vlastně Bitcoin těžaři dělají?

Příklad: Řeknu třem kamarádům, že jsem si zapamatoval jedno číslo mezi 1 až 100. Toto číslo pak napíšu na papír a zalepím do obálky. Moji přátelé nemusí uhodnout přesně toto číslo, ale musí být prvními, kteří přijdou s číslem menším nebo rovným k mému zapamatovanému číslu. A přitom neexistuje žádný limit pokusů, které mohou moji přátelé mít.

Řekněme tedy, že ono číslo v obálce je 19. Jestliže přítel A odhadne 21, což je větší než 19, pak je to prohra. Když přítel B odhadne číslo 16 a přítel C číslo 12, potom oba dva teoreticky přišly s použitelnou odpovědí, protože 16 i 12 je menší než 19. Přitom není žádná extra zásluha pro přítele B, který uhádl bližší číslo.

Jestliže odpověď přátel B a C je současná, potom je řešení komplikovanější.

Současné odpovědi se odehrávají celkem často, ale nakonec může být pouze jedna vítězná odpověď. Když nastane tato situace s několikanásobnou správnou odpovědí, potom Bitcoinová síť provede rozhodnutí prostou většinou – 51%, který těžař dostane odměnu. Typicky se pak jedná o těžaře, který provedl nejvíce práce, např. potvrdil nejvíce transakcí. Prohrávající blok se potom stává osiřelým blokem.

Nyní si představte, že přijdu s oním číslem, ale neptám se pouze tří přátel s variantou 1 až 100. Běžně jsou takto dotázáni miliony těžařů a jedná se o 64 místné hexadecimální číslo. Nyní vidíte jak extrémně náročné bude uhádnout správnou odpověď.

Co vůbec je 64 místné hexadecimální číslo?

0000000000000000057fcc708cf0140d95e27c5817203e9f967ad56e7df598ee

Toto číslo obsahuje 64 číslic. Nicméně jsou zde vedle čísel také písmena. Toto se vztahuje k hexadecimální soustavě nebo také šestnáctkové číselné soustavě. Běžně používáme desítkovou soustavu – 0 až 9.

Hexadecimální soustava představuje základ v podobě 16 čísel. Každé číslo má 16 možností. Naše desítková soustava nabízí čísla od 0 až 9. Hexadecimální soustava pak zahrnuje i písmena, která mají hodnotu dalších čísel.

Toto jsou hodnoty čísel v hexadecimální soustavě:

hexadecimální soustava 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
desítková soustava 0 1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Při těžbě Bitcoinu těžař nemusí počítat celkovou hodnotu 64 místného čísla (hash). Při těžbě tedy není třeba počítat celkovou hodnotu haše.

Co tedy mají co dělat hexadecimální 64 místná čísla s těžením Bitcoinu?

Těžaři používají výkonné počítače k odhadu cílového hashe. Tyto odhady jsou generovány náhodně ve velkém množství a co možná nejrychleji. První těžař, který vygeneruje hash, který je menší nebo roven cílovému hashi – je odměněn za kompletaci bloku. Nyní je výtěžek za jeden blok na 12.5 BTC.

Jak tedy odhadnu cílový hash?

Všechny cílové hashe začínají nulou, přinejmenším 8 nul a maximálně 63 nul.

Neexistuje žádný minimální cíl, ale je zde maximální cíl, který je nastaven Bitcoin protokolem.

Žádný cílový hash nemůže být vyšší než toto číslo:

00000000ffff0000000000000000000000000000000000000000000000000000

Zde uvedeme některé příklady náhodných hashu a kritéria, která vedou k úspěchu těžaře:

Jestliže cíl je 0000000000000000057fcc708cf0130d95e27c5819203e9f967ac56e4df598e

potom se níže dozvíme co by se stalo, pokud těžař generuje čísla vedoucí k těmto třem hashům.

0000000000000000357fcc708cf0130d95e27c5819203e9f967ac56e4df598e

  • toto je špatná odpověď, protože číslo má pouze 16 nul a cíl byl 17 nul, všechny správné odpovědi tak potřebují mít přinejmenším 17 nul

00000000000000000d7fcc708cf0130d95e27c5819203e9f967ac56e4df598e

  • toto je také špatná odpověď, ačkoliv zde máme 17 nul, ale na osmnáctém místě je d, což je v hexadecimální soustavě číslo 13, které je vyšší než osmnácté číslo 5 v cílovém hashi.

0000000000000000047fcc708cf0130d95e27c5819203e9f967ac56e4df598e

  • nyní jsme se dostali k použitelnému číslu, máme zde sedmnáct nul a je menší než cílový hash. Pokud tedy konkrétní těžař doručí toto číslo jako první, dostane odměnu 12.5 Bitcoinu za tento blok.

Jak maximalizuji své šance odhadnout cílový hash před ostatními?

K této snaze je třeba mít silný výpočetní výkon, nicméně z hlediska jednotlivce toto není vždy reálné. Je zde možnost vstoupit do těžařského sdíleného prostředí – skupina těžařů, která dá dohromady svůj těžební výkon a pak si rozdělí vytěžené bitcoiny. Tyto skupiny mohou díky svému výkonu těžit více bloků než jedinec.

Jak zjistím, jestli těžba Bitcoinu pro mě bude zisková?

Na stránce Cryptocompare lze nalézt užitečné kalkulátory. Tyto kalkulátory zohledňují všechny náklady, které je třeba vynaložit na samotnou těžbu.

Když zjistím, že se mi těžba nevyplatí?

Jak je jasné z článku, těžba Bitcoinu skutečně není pro každého a ne každému se vyplatí. Těžení nepředstavuje jediný způsob jak se dostat k Bitcoinu. Pro zájemce o koupi Bitcoinu existují burzy a směnárny, kde je možné koupit kryptoměny.

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *