EU usiluje o větší ochranu pracovních míst ve stylu Uber

Evropská komise požaduje větší sociální ochranu a práva pro příležitostné pracovníky, jako jsou osoby ve sdílené ekonomice a další s nestandardními smlouvami. Tato opatření mají zabránit rostoucí sociální nerovnosti.

Konzultační dokument evropské komise o těchto plánech je součástí širšího přepracování hospodářských priorit EU, a to po tlaku populistických sil, které Brusel obviňují, že uplatňovali ultra liberální politiku na úkor pracovníků.

Dokument navrhuje zásadní přezkum sociálních práv EU, které by mohly částečně omezit flexibilitu pracovníků a snížit rostoucí nejistotu způsobenou novými druhy pracovních příležitostí, které nabízejí firmy jako Uber a služba dodávek potravin Deliveroo.

Brusel navrhuje rozšířit plnou sociální ochranu a jiné formy bezpečnosti na všechny pracovníky, včetně těch, kteří jsou na velmi krátkodobých nebo částečných pracovních úvazcích a mají v některých členských státech EU sníženou sociální ochranu.

Většina pracovníků EU má plné pracovní smlouvy na dobu neurčitou, ale roste počet lidí, kteří mají zaměstnání s velmi flexibilním pracovním časem, žádné pravidelné platy a méně pracovní ochrany.

V roce 2015 představovaly tyto flexibilní pracovní úvazky více než třetinu celkové pracovní síly v EU a tento podíl stále roste.

Většina těchto zaměstnanců musí pracovat za těchto podmínek, protože neexistují alternativy, uvedl dokument.

Nestandardní pracovníci mají tendenci mít nižší úroveň sociální a zdravotní bezpečnosti. Některé nové smlouvy, jako je neformální nebo částečná práce jsou ještě znepokojující, uvádí se v dokumentu komise.

Návrhy Komise by mohly zvýšit náklady pro společnosti jako je Uber, která již v několika zemích EU čelí soudním sporům a v Londýně jí úřady neobnovily licenci.

Jaké bude řešení Evropské komise?

Evropská komise navrhuje, aby byli pracovníci náležitě informováni o podmínkách jejich zaměstnání a mělo by jim být poskytnuto vysvětlení od zaměstnavatelů proč ještě po několika letech práce nemají pracovní smlouvu na dobu neurčitou.

Příležitostní pracovníci by měli mít nárok na minimální počet garantovaných hodin, uvedla Komise.

Zvýšená ochrana by však nebyla použitelná na samostatně výdělečně činné osoby, které by mohly poskytnout zaměstnavatelům jako jsou Uber a Deliveroo, občasné služby na vykrytí momentální potřeby.

Uber říká, že jeho řidiči jsou samostatně výdělečně činní, i když v Británii byla tato kategorizace nedávno napadána vládou.

Jiné nestandardní pracovní smlouvy, jako jsou placené stáže a dočasná agenturní práce, jsou také pod kontrolou Komise, neboť – nadále představují výzvy z hlediska bezpečnosti práce a přiměřených pracovních podmínek – uvedl konzultační dokument.

Aby se omezilo zneužívání spojených s těmito formami smluv, chce Brusel zavést maximální dobu trvání probace zaměstnanců.

Komise bude nejprve projednávat své plány s odborovými organizacemi a zaměstnavateli a pak budou následovat legislativní návrhy.

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *