ETF fondy

etfETF neboli Exchange Traded Funds představují fondy, do kterých je možné investovat. Jednotlivé ETF fondy vydávají své akcie, s kterými je možné obchodovat na burze. Hlavní výhoda těchto fondů spočívá v možnosti vybrat si vždy konkrétně zaměřený fond na určitý investiční nástroj jako jsou akciové indexy, komodity a mnohé další. Je zde možné investovat např. do akciového indexu, který pokrývá světové portfolio akcií. Není nutné tak jednotlivě kupovat akcie na různých burzách.

Kde se ETF fondy obchodují

ETF fondy jsou obchodovány na burzách. Kurzy jednotlivých fondů jsou určovány klasicky podle nabídky a poptávky. ETF je možné obchodovat pomocí marginu. Nabízí se spekulace na růst nebo pokles. Držitelé akciových ETF však nedisponují právy normálních akcionářů.

Historie ETF fondů

Počátek těchto fondů lze vysledovat v roce 1989 v Kanadě. Na amerických burzách se obchodují od roku 1993. V Evropě se ETF obchodují od roku 2000. V posledních letech se tyto fondy staly velmi populárními mezi investory. V minulém roce spravovaly aktiva ve výši 2 bilionů dolarů.

Druhy ETF

Komoditní – skrze komoditní ETF fondy se nabízí možnost se podílet na vývoji cen komodit. Lze si vybrat pouze jednotlivé komodity nebo celé komoditní koše.

Dluhopisové – zde je zaměření především na peněžní trh, státní a firemní dluhopisy

Měnové – tyto fondy se mohou zaměřovat na jednu měnu i několik měn

Sektorové – tyto ETF sledují jednotlivá odvětví ekonomiky. Jako příklad lze uvést ETF, která se zaměřují na automobilový průmysl, technologie nebo média.

Globální – tento druh ETF je zaměřen na světové akciové indexy

Regionální – tyto fondy jsou úzce zaměřené na konkrétní území či region, jsou zde zařazeny akcie společností, které působí ve vybraném regionu

Výhody ETF fondů

Mezi výhody se dá počítat dobrá diverzifikace, kterou ETF nabízí. Zakoupením akcií jednoho fondu můžeme rozložit naše finanční prostředky na velmi široké portfolio akcií. Tyto fondy jsou také transparentní, poskytují více informací než běžné podílové fondy. Veškerá nakoupená podkladová aktiva jsou investorovi známá. K výhodám se dá počítat i dostatečná likvidita, která umožňuje investorům kdykoliv prodat své ETF. Příjemné jsou i nízké poplatky za správu, široká nabídka investičních produktů a snadné obchodování.

Nevýhody ETF fondů

Hlavní nevýhodou ETF je měnové riziko. Veškeré ETF fondy se obchodují v zahraničních měnách. Pokud česká koruna posiluje, je snižován dosažený výnos. Při obchodování s těmito fondy se musí počítat s vyšší částkou. Investovat je vhodné od tisíců eur.