Budou Američané chudnout?

Robert Gordon z Northwestern Univerzity představil aktuální a zajímavou debatu na téma budoucího ekonomického růstu v USA. Také kniha tohoto autora na podobné téma – Vzestup a pád americké ekonomiky bude vydána v příštím roce. Gordon se v těchto materiálech zamýšlí nad osudem občanů USA a jejich ekonomickou budoucností. Nicméně, jsou chmurné vyhlídky Roberta Gordona pravdivé?

Gordon tvrdí, že hlavní technologické změny, které zvedly životní standard lidí v minulosti jsou mnohem více důležité, než cokoliv se může odehrát v budoucnosti. Je zde tvrzení, že např. rozvoj veřejných potrubních rozvodů, automobilů, elektřiny, telefonní sítě a centrálního vytápění bylo v minulosti více důležité pro zvýšení životní úrovně, než současné inovace jako je internet a mobilní telefony.

Lze souhlasit s Robertem Gordonem, že většina lidí by dala přednost veřejným službám jako kanalizace, elektřina před nejnovějším mobilem nebo internetovým připojením. Lze si ovšem položit další otázku, kolik lidí by preferovalo žít v minulém století, kdy tyto důležité inovace spatřily světlo světa.

Dalším argumentem autora pro chudnutí americké populace je zpomalování růstu amerického hospodářství. Podle oficiálních amerických statistik, je reálný růst HDP v USA na zaměstnance v průměru 2.3% každý rok od 1891 do 1972. Od roku 1972 je tento každoroční růst pouze 1.5 procenta.

Jako námitka na toto tvrzení by se dalo uvést, že hrubý domácí produkt selhává v některých oblastech a nezapočítává je. Tyto oblasti se samozřejmě projevují ve zvyšování životní úrovně, nicméně nejsou tak viditelné ve statistikách. Jako příklad lze uvést růst mezd, které přišly s různými inovacemi jako je klimatizace, léky proti rakovině, nové léčebné postupy atd. Problém spočívá v tom, že do amerického HDP se nic nezapočítává dokud se to neprodá na trhu. Např. rozmach televizní zábavy a služeb jako jsou Google a Facebook jsou kompletně vyloučeny ze statistik pro HDP. Toto také může znamenat, že reálný růst příjmů byl vyšší než uvádějí oficiální statistiky.

Často se v Gordonových knihách objevuje tvrzení, že dnešní generace nebude mít životní standard jako jejich rodiče. Toto může být pravda pro některé lidi, obzvláště pro lidi s relativně vysokým příjmem, ale není to pravidlo pro většinu lidí.

Jako příklad se dá uvést 30 letý čerstvý americký rodič, který má průměrný plat. O 30 let později bude jeho dítě stejně staré. Jestliže reálné příjmy vzrostou každý rok o 1.5 procenta, průměrný příjem za 30 let bude skoro 60 krát vyšší než dnešní průměrný příjem. I když zmíněné dítě bude vydělávat o 30 procent méně než jeho rodič, jeho příjem bude stále vyšší než současný průměrný příjem. Do tohoto příkladu jsme ještě nezapočítali zmíněné inovace služeb a výroby, díky kterým bude průměrný příjem ještě vyšší.

Nyní když se vrátíme k nadpisu článku, jestli budou Američané chudnout, odpověď je nejspíše, že ne. Naopak budou stále profitovat z inovací minulých dekád a také ze stále rostoucích průměrných příjmů. Celkově by však tento fakt neměl vést k sebeuspokojení Američanů. V jejich případě je vhodné zlepšit systém vzdělávání a zdravotnictví.

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *