Binární opce

Binární opce se dají charakterizovat jako druh finančního derivátu. Princip jejich obchodování je velmi jednoduchý. Při koupi nebo prodeji binární opce je již předem známá výše zisku či ztráty. Již při otevření pozice jsou známa tyto data, což je rozdíl od ostatních obchodních nástrojů. Výsledkem každého binárního obchodu může být pouze zisk nebo ztráta.

Obsah stránky:
Binární opce demo verze
Kde obchodovat binární opce
Příklad binárního obchodu
Druhy binárních opcí
Binární opce strategie
Opce binární – výhody a nevýhody

Obchodování s binárními opcemi

S binárními opcemi se může obchodovat když očekáváme:

 • Růst ceny zvoleného podkladového aktiva nad určitou úroveň
 • Pokles ceny zvoleného podkladového aktiva pod určitou úroveň
 • Setrvání ceny aktiva v určitém cenovém kanálu
 • Opuštění ceny aktiva ze stanového cenového pásma

Obecně se dá s binárními opcemi obchodovat při většině situacích na trhu. Při vysoké volatilitě je zde výhoda předem definované ztráty. Při klidném trhu se dají obchodovat druhy opcí, které jsou zaměřené na setrvání ceny v úzkém cenovém pásmu. Začít obchodovat lze již od 10 dolarů. Většina binárních brokerů nabízí otevření obchodního účtu od 100 dolarů.

Splatnost (expirace) binárních opcí:

Binární opce nabízejí velmi široké časové spektrum, kdy dochází ke splatnosti. Lze otevírat obchody od jedné minuty až po několik týdnů či měsíců. Za nejvíce obchodované opce jsou považovány ty s expirací od 1 do 5 hodin. V první řadě tedy záleží na zvolené investiční strategii a časovém horizontu.

Základní termíny pro binární opce

Realizační cena (strike price, trigger) – tato cena udává to, jestli bude mít opce nějakou hodnotu při expiraci či nikoliv

Opční prémie (premium) – toto je suma, kterou zaplatí kupující opce prodávajícímu za nákup opce

Expirace (expiration) – expirace opce představuje datum, kdy vyprší její platnost neboli životnost binární opce

Payout (výplata, zisk) – toto je částka, kterou obdrží držitel opce, pokud jeho odhad byl správný. Zisk je připsán hned po expiraci

Podkladové aktivum (underlaying asset) – tento termín představuje trh, na který je binární opce vázaná např. komodity, měny, akcie atd.

Příklad binárního obchodu

Obchodník spekuluje na růst ceny zlata nad úroveň 1300 dolarů při hodinové expiraci. Pro tento účel je vhodná High/Low opce. Při začátku obchodu je investováno 10 dolarů se zhodnocením 90%. Pokud se cena zlata za hodinu nachází nad cenou 1300 dolarů – obchodník vydělává a inkasuje 19 dolarů. Naopak, pokud bude cena zlata pod touto cenou – výsledkem je ztráta 10 dolarů.

Druhy binárních opcí

High/Low – zde obchodník spekuluje na to, že cena podkladového aktiva bude v určený čas expirace NAD nebo POD zvolenou cenovou úrovní. Tyto binární opce se také nazývají UP/DOWN.

Touch/No Touch – u těchto opcí záleží pouze na tom, jestli se trh dotkne námi zvolené ceny za celou dobu platnosti binární opce. Stačí jeden dotek a zisk je ihned připsán.

Barrier – do této kategorie lze zařadit velké množství binárních opcí. Převážně se spekuluje na udržení se ceny v cenovém pásmu nebo naopak jejího proražení.


Binární opce strategie

Mezi základní binární opční pozice patří:

 • Spekulace na vzestup aktiva – cena se při expiraci opce nachází nad kurzem, který určil obchodník při nákupu opce
 • Spekulace na pokles aktiva – cena se při expiraci opce nachází pod kurzem, který určil obchodník při nákupu opce
 • Spekulace na setrvání v cenovém pásmu – cena se při expiraci opce nachází v pásmu, které obchodník určil při nákupu opce
 • Spekulace na opuštění cenového pásma – cena se při expiraci opce nachází mimo cenové pásmo, které obchodník určil při nákupu opce
 • Spekulace na dotyk určité ceny – cena se během platnosti opce, nejdéle však do konce expirace, dotkne zvoleného kurzu, který určil obchodník při nákupu opce

Tyto základní pozice se dají vzájemně kombinovat. Obchodník však musí brát ohled na zhodnocení konkrétní opce.

Základní binární strategie vychází z technické a fundamentální analýzy. Technická analýza se zaměřuje na vyhodnocování minulých pohybů daného aktiva. Pomocí pohybů na grafu se odhaduje budoucí pohyb na daném trhu. Využívají se zde různé indikátory a statistiky. Fundamentální analýza vychází z ekonomických událostí, které ovlivňují dané obchodní aktivum. Zde se bere ohled na ekonomickou politiku vlád, centrálních bank a dalších účastníků na trzích. Důležité jsou reporty z jednotlivých ekonomických odvětví. Obecně se dá říct, že většina obchodníků kombinuje obě dvě analýzy.


Kde obchodovat binární opce

Binární opce je dobré obchodovat pouze u ověřených a regulovaných brokerů. Naprostým základem je regulace u České národní banky a v EU. Recenze regulovaného brokera. Výběr solidního a regulovaného brokera ocení každý obchodník po určité době. Při obchodování s binárními opcemi může dojít k určitým problémům. Při řešení těchto problémů se pak může využít regulačních orgánů a dosáhnout tak odpovídajících výsledků. U neregulovaných brokerů je pak řešení jakýchkoliv reklamací závislé jen na ochotě dané brokerské společnosti.

Jak obchodovat binární opce

Binární opce se dají obchodovat několika způsoby. K nejvíce používaným binárním opcím patří HIGH/LOW opce. Zde se odhaduje jeden ze dvou možných výsledků. Každý začínající obchodník by neměl zapomínat na výši zhodnocení, které tyto opce poskytují. Toto zhodnocení se pohybuje od 70 % až po 90 %. Je tak jasné, že k dlouhodobému profitování je třeba dosáhnout více než 50 % úspěšnosti v ziskových obchodech. Základem je tedy dodržování money managementu a odpovědného řízení pozic.


Binární opce demo verze

Demo verze pro binární obchodování poskytují někteří brokeři.

Tento cvičný účet pro obchodování lze otevřít jednoduchým způsobem. Nejdříve se zájemce o demo účet zaregistruje. Potom je doručen potvrzovací email a následně je nutné požádat o zprovoznění cvičného účtu.

Demo účet pro binární opce poskytuje možnost testování obchodních strategií. Jsou zde dostupná všechna obchodní aktiva. Nicméně binární opce demo slouží hlavně k vyzkoušení platformy a zadávání příkazů. V reálném obchodování se plnění příkazů může značně lišit od demo účtu. Z tohoto důvodu je dobré přistupovat k demo obchodování s určitou rezervou.


Binární opce podvod

Často se v souvislosti s binárními opcemi zmiňuje slovo podvod. Na internetu se občas objevují stránky, které slibují rychlé zbohatnutí, právě prostřednictvím obchodování binárních opcí. Mezi tyto podvodné stránky patří jména jako jsou Tomáš Vlas, Miroslav Kadlec a mnozí další. Informace na těchto stránkách neodráží vůbec realitu binárního obchodování. Jediným jejich smyslem je získat provizi za doporučeného člověka. Často s těmito stránkami spolupracují neregulovaný brokeři.

Výše zmíněné podvodné stránky popisují obchodování opcí jako něco velice jednoduchého. Ukazují tzv. zázračný indikátor nebo systém a pak jen falešné výpisy z obchodních účtů. Obchodování na finančních trzích je náročné a každý zájemce o obchodování by si měl být vědom všech rizik, které se obchodování týkají.

Binární opce diskuze

Binární obchodování je ve své podstatě jednoduché. Nicméně dlouhodobé ziskové investování se dá docílit pouze dodržováním vhodně zvolené strategie. Dále musí každý obchodník disponovat dostatečným kapitálem. S kapitálem jde ruku v ruce money management neboli řízení peněz. Nikdy by nemělo být riskováno na jeden obchod více než 5 procent z celkového kapitálu.

V internetových diskuzích se často objevují požadavky na nějaké zaručené systémy, které zhodnotí vložené peníze o stovky procent. Žádné zaručené systémy neexistují. Úspěšné obchodování spočívá v dlouhodobém testování a sledování trhů.

Binární opce zkušenosti

Ze zkušeností traderů s binárními opcemi plyne několik základních pouček. Ze všeho nejdříve každý začátečník musí vědět na jakém principu tyto opce fungují. Mnoho lidí pojímá tento druh opcí jako moderní online automaty, kde klikají a připisuje se jim ztráta nebo zisk. Z tohoto důvodu je zde pak velké procento prodělávajících obchodníků.

K pochopení základních principů je nutné si nastudovat základní terminologii, která se k binárním opcím váže. Důležité jsou pojmy jako expirace, strike price a premium. Neuškodí ani prozkoumat klasické opce, které se obchodují na opčních burzách. Každá opce má během své životnosti určitý vývoj. Obchodník pak musí pochopit, kdy je vyšší pravděpodobnost na jeho straně a v těch okamžicích vstupovat do obchodů.


Opce binární – výhody a nevýhody

Binární opce mají jako každé investiční aktivum své výhody a nevýhody. Opce binární tak některým obchodníkům slouží jako doplňkové obchodní aktivum a někteří tradeři využívají tento nástroj jako hlavní předmět své činnosti.

Výhody:

 • předem definovaná ztráta a zisk
 • jednoduchost
 • webová obchodní platforma
 • nízké vstupní náklady
 • velké množství obchodovatelných aktiv
 • různé doby expirace

Nevýhody:

 • někteří binární brokeři nejsou regulováni
 • nutnost dosáhnout vyšší než 50% úspěšnosti
 • vysoká náročnost na psychiku

Jak na binární opce

Nějaký obecný a ucelený návod jak na binární opce neexistuje. Každý si musí najít svůj styl obchodování a následně ho vyzkoušet. Výhodu zde mají již zkušení obchodníci, kteří prošli obchodováním forexu nebo akcií. Prostřednictvím binárních opcí lze obchodovat téměř veškerá aktiva a zkušení tradeři již mají konkrétní znalosti třeba o měnách.

Absolutní začátečníci mají na výběr velké množství obchodovatelných nástrojů, ale je doporučováno se zaměřit pouze na jeden až dva a o těchto získat dostatečné informace. Jako příklad lze uvést již zmíněné akcie a měnové páry.

Akcie – na akciové tituly mají vliv ekonomické zprávy, které se týkají konkrétního akciového podniku. Sem patří výsledky v oblasti zisku, obratu, tržeb, dividend atd. Je třeba znát pro každou obchodovanou akcii všechny termíny, kdy jsou výsledky zveřejňovány a mít vysledovány reakce akcie na tato zveřejnění.

Měnové páry – na měny jednotlivých států mají centrální banky a vlády. Měnová politika velmi ovlivňuje měnové kurzy. Důležité jsou tak úrokové sazby, které stanovují národní banky. Z dalších vlivů je třeba zmínit výši inflace a stav pracovního trhu.