Akcie ČEZ

cez logoČEZ je společnost, která se zabývá produkcí elektrické energie. Mezi hlavní činnost ČEZu patří prodej elektrické energie. Dále se tato společnost zabývá produkcí, distribucí a prodejem tepla. V rámci skupiny ČEZ jsou provozovány jaderné, uhelné, solární a vodní elektrárny. ČEZ působí v řadě evropských zemích jako jsou Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Německo, Nizozemí, Srbsko, Kosovo, Bosna a Hercegovina a Slovensko. Akcie ČEZ se obchodují na Burze cenných papírů Praha, RM-SYSTÉMU a na zahraničních burzách v Polsku a Německu. Celkem bylo vydáno 537 989 759 kusů akcií.

Podíl ČEZ na trhu v České republice

Podíl skupiny ČEZ na prodeji elektřiny koncovým zákazníkům činí v současnosti 45%. Odběratelé elektrické energie mohou v České republice využít odběr elektřiny od desítek firem, které se touto činností zabývají. Vedle ČEZu působí v ČR další energetické firmy typu E.ON a RWE.

Akcie ČEZu

Akcie ČEZu se obchodují v České republice na BCPP a RM systému. Pro menší obchodníky je určený RM-SYSTÉM. Dají se zde koupit a prodávat akcie ČEZu v menších a středních objemech. Doba obchodování je od 9 do 17 hodin.

Akcie ČEZ aktuálně

Na pražské burze mají ČEZ akcie téměř pětinový podíl na obchodování. Hlavním a většinovým akcionářem této společnosti je Ministerstvo financí České republiky. Ministerstvo financí vlastní skoro 70% akcií ČEZu. Důležitým momentem pro držitele těchto akcií je každoroční vyplácení dividend, které se pohybují ve výši stokorun. Vzhledem k vlastnictví státu se dá očekávat pravidelné vyplácení dividend i v budoucnosti.

Vývoj kurzu akcií ČEZu od roku 2000

akci čez

Hospodaření společnosti

ČEZ patří mezi dlouhodobě ziskové společnosti. Např. v roce 2012 byla ziskovost firmy 27 procent podle čistého zisku. Dále je dobré uvést některé investiční aktivity ČEZu. V loňském roce dosahovaly investice hodnot téměř 51 miliardy. Hlavním investičním projektem zůstává jaderná elektrárna Temelín. Nicméně je zde i několik problematických investic v Albánii a Bulharsku. V Albánii činily ztráty 5.8 miliardy korun.